Radiolink Çözümleri

Hızlı ve verimli internet kullanımına dair farklı çözümler giderek gelişiyor. Bu gelişmelerden birisini ifade eden radyolink internet, elektromanyetik dalgalar üzerinden internet erişimini mümkün kılıyor. Oldukça güçlü ve verimli dalgaların internet teknolojisinde kullanılmaya başlanmasının ana sebebi, kablo erişiminin mümkün olmadığı veya maliyet arz ettiği bölgelerde hızlı internet kullanımını daha pratik ve ucuz hale getirmektir.Bu anlamda radyolink ile sağlanılan internet altyapısı, kablolu internet altyapı çözümlerine göre çok daha az maliyetlidir. Sanıldığının aksine elektromanyetik dalgaların geniş bir koridora yayılma durumu olmadığı için de internet hızı kablolu sisteme göre çok daha yüksektir. Elektromanyetik dalgaların oldukça dar bir alan içerisinde oka benzer bir şekilde hedefe yönelmeleri, dağılmamaları ve geniş koridor oluşturmamaları internet hızında önemli bir avantaj sağlıyor.